Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Eot_
Xuất hiện:
20 Tháng sáu 2009
Châm ngôn
Empathy is the poor man's cocaine
Giới thiệu về
33%20League%202nd%20Clan%20Award.pngMultiethnic, Friendly, Religiously Tolerant and Polite Clan
Trang web
Xếp hạng của Team
End of the Line Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Eot_]Polaris_ Người lập Team 20 Tháng sáu 2011 14 Tháng chín 2017 - 12:37 am
[Eot_]xVeniVidiVici Leader 21 Tháng năm 2017 Hôm nay, 6:24 pm
[Eot_]GhostfaceKillah Leader 18 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 3:17 pm
[Eot_]ForgiveMe_ Leader 20 Tháng sáu 2011 Hôm qua, 7:44 pm
[Eot_]Viriathus Leader 4 Tháng ba 2012 15 Tháng chín 2017 - 10:26 pm
[Eot_]WannaDJ Leader 15 Tháng tám 2017 20 Tháng chín 2017 - 7:33 pm
[Eot_]Eddy1 Leader 18 Tháng mười hai 2015 3 phút trước
[Eot_]Marvel__ Leader 13 Tháng ba 2017 2 phút trước
[Eot_]ReleasedBeast 27 Tháng mười hai 2015 3 Tháng tư 2017 - 5:44 pm
[Eot_]I_xx_Y_xx_I 6 Tháng sáu 2017 15 Tháng chín 2017 - 10:25 pm
[Eot_]_Roastedchicken 26 Tháng năm 2016 Hôm nay, 7:30 pm
[Eot_]Hitler_Naz1 29 Tháng một 2016 22 Tháng bảy 2017 - 12:07 am
[Eot_]MoCro 22 Tháng mười hai 2015 16 Tháng tám 2017 - 4:53 pm
[Eot_]Slash 18 Tháng mười hai 2015 Hôm nay, 8:33 am
[Eot_]gimmeurextrares 18 Tháng tám 2017 19 Tháng tám 2017 - 2:17 pm
+[Eot_]Kimberly 23 Tháng tư 2015 Hôm nay, 3:18 pm
[Eot_]Danub 6 Tháng hai 2016 Hôm qua, 4:49 am
[Eot_]I3en 25 Tháng tám 2014 31 Tháng tám 2017 - 1:32 pm
[Eot_]FarAway_ 5 Tháng bảy 2016 Hôm nay, 7:34 pm
[Eot_]13r1anx 2 Tháng ba 2017 8 Tháng chín 2017 - 4:27 am
[Eot_]_MeTaL_ 22 Tháng sáu 2016 24 Tháng năm 2017 - 6:37 am
[Eot_]lnsanity 27 Tháng tám 2017 Hôm nay, 1:15 pm
[Eot_]dope___ 6 Tháng sáu 2016 Hôm nay, 8:26 am
[Eot_]Eyedea_ 25 Tháng tám 2017 26 Tháng tám 2017 - 12:07 am
[Eot_]RicoSuave 11 Tháng năm 2016 9 Tháng tư 2017 - 7:32 am
[Eot_]_HaNiI3aL_ 9 Tháng hai 2016 20 Tháng chín 2017 - 8:39 pm
[Eot_]Zanchy____ Suchens RCB Apprentice 31 Tháng năm 2017 Đã online đượcCustom Scenario
[Eot_]Raspberry1 Alternative Account 3 Tháng bảy 2016 8 Tháng chín 2017 - 9:51 pm
[Eot_]EdineroSanchez Alternative Account 18 Tháng mười hai 2015 27 Tháng bảy 2017 - 5:58 am
[Eot_]LegendxKiller Alternative Account 11 Tháng năm 2016 21 Tháng ba 2017 - 3:12 am
[Eot_]ShlomoShlong Alternative Account 6 Tháng mười một 2015 18 Tháng ba 2016 - 8:02 pm
[Eot_]LugeoN Alternative Account 1 Tháng năm 2015 17 Tháng chín 2017 - 7:42 pm
[Eot_]_Claire_ Alternative Account 17 Tháng tư 2016 26 Tháng một 2017 - 5:30 pm
[Eot_]Liability Alternative Account 29 Tháng mười một 2016 2 Tháng chín 2017 - 11:52 pm
[Eot_]ChuckFinley Alternative Account 8 Tháng hai 2015 3 Tháng ba 2017 - 2:50 pm
[Eot_]BruceWayne Alternative Account 21 Tháng một 2012 14 Tháng một 2016 - 5:29 pm
[Eot_]Recon Inactive 28 Tháng một 2015 23 Tháng mười hai 2016 - 9:01 pm
[Eot_]Uni_ Inactive 2 Tháng ba 2012 30 Tháng năm 2016 - 11:29 pm
[Eot_]verystronglol Inactive 24 Tháng bảy 2013 9 Tháng chín 2017 - 12:02 pm
[Eot_]Explore Inactive 24 Tháng sáu 2011 31 Tháng mười hai 2013 - 5:01 am
[Eot_]Enterprise_ Inactive 3 Tháng chín 2011 13 Tháng bảy 2015 - 12:29 am
[Eot_]Master_G Inactive 20 Tháng sáu 2011 18 Tháng ba 2013 - 5:31 am
[Eot_]xEddy Inactive 18 Tháng mười hai 2015 27 Tháng bảy 2017 - 6:05 am